dział: Renowacja kapliczekW 2003 r. zajęliśmy się renowacją - ratowaniem starych, zabytkowych obiektów na naszym cmentarzu parafialnym, oraz kapliczek przydrożnych. W pierwszej kolejności odrestaurowaliśmy nagrobek z piaskowca „Grób Powstańca z 1863 roku – nazywany Grobem Nieznanego Żołnierza”. Koszt podstawowej renowacji (roboty kamieniarskie) 4.500 zł., odbiór prac w czerwcu 2004 r.

Następnym obiektem poddanym renowacji była figura św. Stanisława B. M. z 1794 r. – patrona Świątnik Górnych, posadowiona w dawnej dzielnicy Świątnik – Kosterka, obecnie ul. św. Stanisława.
Koszt wykonania prac kamieniarskich to 10.000 zł, do tego trzeba dodać jeszcze odnowienie metalowego, kutego ogrodzenia 3.000 zł oraz wykonanie nowego daszka nad figurą, (później, w 2010 r.) 2.500 zł. Oddanie figury po renowacji (bez daszka) - lipiec 2005 r.

Budowa świątnickiego ronda drogowego, przy którym prace rozpoczęły się w 2006 r. stworzyła sytuację pilnego zajęcia renowacją posadowionej w rejonie ronda kapliczką św. Piotra i Pawła z 1830 r. Kapliczkę trzeba było przesunąć co wiązało się z wybudowaniem nowego fundamentu.
Koszt zabezpieczenia i odnowienia kamiennych części kapliczki, wykonanie polichromii to 8.000 zł, doszły jeszcze koszty wykonania fundamentu i odrestaurowania metalowych – kutych części, daszka i latarenki. Łączny koszt renowacji figury św. Piotra i Pawła to 15.200 zł. Oddanie kapliczki po remoncie - wrzesień 2007 r.

W 2008 roku Stowarzyszenie zajęło się renowacją szczególnie przez Świątniczan lubianej i otaczanej czcią figury Matki Boskiej Bolesnej „Pieta”, z ledwo czytelnej inskrypcji z 1816 roku. Kapliczka wybudowana w niedalekiej odległości od Cmentarza Parafialnego, posadowiona przy ruchliwej drodze powiatowej, znajdowała się w rejonie pasa drogowego, była narażona na wstrząsy i nieustanne ochlapywanie przez przejeżdżające samochody. Przesunięcie kapliczki o kilka metrów w głąb – na pobocze wiązało się z wykonaniem nowego fundamentu i zakomponowaniem estetycznego otoczenia.

Koszt renowacji figury i cokołu – kamiennych części, to 15.200 zł do tego dochodzą jeszcze wydatki na odnowienia metalowego daszka i uporządkowania otoczenia. Koszt wykonania fundamentu wziął na siebie prywatny darczyńca. Ogólne koszty poniesione przez Stowarzyszenie to 17.400 zł. Termin wykonania prac finalnie - czerwiec 2009 r.

W 2009 roku zajęliśmy się renowacją pięknej, zabytkowej ale mało docenianej, ze względu na odległe położenie kapliczki św. Jana Nepomucena. Kapliczka z 1836 roku posadowiona jest na obrzeżach Świątnik, na granicy z Sieprawiem, przy mostku. Bardzo zniszczona, „zębem czasu”, tak że boczne, mniejsze figurki - Matki Boskiej i po drugiej stronie apostoła, prawie zupełnie nieczytelne. Stan i zachowanie kapliczki wymagały wykonania solidnego fundamentu oraz uporządkowania bezpośredniego otoczenia. Wykonanie renowacji figury głównej i bocznych (roboty kamieniarskie) określone zostało na sumę 13.000 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty fundamentu, renowacji kutego daszka i innych elementów kutych.
Łączny koszt restauracji kapliczki zamyka się kwotą 17.100 zł.
Wszystkie odnawiane dotychczas kapliczki były trudne do „obróbki” dla konserwatorów ze względu na konieczność usuwania grubych warstw różnych farb i lakierów nakładanych przez lata przez mieszkańców nieprofesjonalnie odświeżających kapliczki.
Do dobrego zabezpieczenia i konserwacji piaskowca z którego wykonane są figury, a który musi „oddychać”, niezbędne jest użycie profesjonalnych (drogich) materiał konserwatorskich.

W roku 2010 zajęliśmy się remontem i odnową nagrobka cmentarnego rodziny Kotarbów (wymarła gałąź rodziny) z I poł. XIX wieku. Stan zachowania wymagał wykonania nowych fundamentów zarówno pod cokół jak też pod ogrodzenie grobu– koszt 3.500 zł. Prace kamieniarskie zostały wycenione na kwotę 9.728 zł. Odnowienie, a praktycznie rekonstrukcja bardzo zniszczonych elementów kutych ogrodzenia i metalowego krzyża zostały ocenione na około 8 tys. zł. Zakończenie prac – wiosna 2011 r.

Renowacja w 2022 r.

W 2022 r. rozpoczęła się renowacja figury Matki Boskiej z 1865 r., znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Świątnikach Górnych. Prace konserwatorskie wykonała krakowska firma "Renowacja Zabytków Architektury Andrzej Starowicz". Metalowy daszek nad figurą został odnowiony przez miejscowy Zakład Produkcyjno – Handlowy Maria Bujas. To zadanie miało kilka źródeł finansowania. Część środków pochodziła ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2021 r. (6 238 zł) , część z dotacji UMiG Świątniki Górne (2 000 zł), reszta z wpłat 1% podatku dochodowego.

Koszt renowacji figury wraz z daszkiem wyniósł 11 464,09zł. Budowę fundamentu i renowację ogrodzenia zaplanowaliśmy na 2023 r.