dział: Projekty

Projekt "Wyszehradzki niebieski szlak"

Więcej informacji na stronie projektu: Wyszehradzki niebieski szlak
Sponsor: Visegrad Fund


Koordynator – Iwona GłuszyńskaPROJEKT „SHOWTIME” – projekt ogólnopolski Programu „Równać Szanse”

Realizacja – od czerwca 2008 do listopada 2009
Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Główne działania projektu były oparte na przygotowaniu spektaklu teatralnego zrealizowanego przez młodzież gimnazjalno-licealną z miasta i gminy Świątniki Górne. Grupa scenariuszowo-dziennikarska samodzielnie napisała scenariusz spektaklu. Młodzież wystąpiła w roli aktorów, zrealizowała oprawę muzyczną, taneczną, plastyczną (scenografia, kostiumy, rekwizyty, plakat). Zdobyła umiejętność obsługi technicznej spektaklu (obsługa świateł i nagłośnienia). Głównym wydarzeniem było zorganizowanie 26 września 2009 r. Przeglądu Projektów Programu "Równać Szanse" w Spółdzielni „Przyszłość” w Świątnikach Gónych, w którym wzięła udział młodzież z innych projektów programu „Równać Szanse”.
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb twórczości artystycznej, rozwój zdolności i umiejętności: literackich, medialnych, muzycznych, aktorskich, tanecznych, plastycznych, organizacyjnych oraz nabycie umiejętności autoprezentacji.

Koordynator – Iwona Głuszyńska

PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE”

Podstawowym celem programu „Równać Szanse jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Poprzez wspieranie inicjatyw społecznych Program "Równać Szanse" dąży do:
• podniesienia jakości pracy z młodymi ludźmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych;
• integracji środowisk lokalnych wokół edukacji;
• podniesienia jakości edukacji;
• stworzenia sieci organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą;
• aktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska lokalnego oraz rówieśników.
Program "Równać Szanse" powstał w 2001 roku. Projekty dotowane w ramach programu mają szeroki zakres tematyczny, obejmują wszystkie dziedziny aktywności młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, od poszerzania umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej po projekty kształtujące tożsamość lokalną, pogłębiające wiedzę o potencjale własnego regionu, czy inicjatywy kształtujące aktywne postawy obywatelskie.


SŁOWO OD SCENARZYSTEK SPEKTAKLU „POCZEKALNIA”

W spektaklu „Poczekalnia” świat realny przeplata się ze światem nadprzyrodzonym. Opowiada niezwykłą historię dwójki zagubionych bohaterów, pokazuje, że świat fantastyczny pomaga pokonać słabości ludzkie jednocześnie kusząc i zwodząc. Przekonuje, że każdy dostaje druga szansę, a nawet najczarniejszy charakter ma dobre strony. W „Poczekalni” można zobaczyć różne układy taneczne. Zapraszamy z nami w tą niezwykłą podróż do innego świata, tajemniczą, roztańczoną i czarującą. Do „Poczekalni”.

Karolina Strzebońska i Maria KowalWIZYTA ASTRONAUTY Terry Virts’a
<We współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży Programu „Równać Szanse” w dniu 11.05.2010 r. w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych młodzież z naszej gminy spotkała się z astronautą NASA, pułkownikiem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych – Terry Virts’em.

Astronauta zaprezentował film ze swojego 14-dniowego lotu kosmicznego na pokładzie promu Endeavour. Młodzież miała okazję zadania pytań na tak niecodzienny temat, jakim jest przygotowanie się do lotu i odbycie kosmicznej podróży. Terry Virts zachęcał młodzież do spełniania swoich marzeń, podejmowania starań i wysiłków w zdobywaniu wiedzy, dzięki której można realizować swoje niecodzienne pasje.

Organizatorem spotkania byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych, Zespół Szkół Gimnazjum-Liceum oraz Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych.
Koordynator – Iwona Głuszyńska

Terry Virts i zwyciężczyni konkursu plastycznego o tematyce astronautycznej Sylwia Hodur
Projekt „Poetycka Gmina”
<Realizacja - od 15.05.2008 do 30.11.2008
Dotacja z Województwa Małopolskiego – „Mecenat Małopolski”
Spektakle teatralne „Poetycka Gmina” – w oparciu o poezję Zbigniewa Herberta i poetów z Gminy Świątniki Górne. Projekt polegał na wyborze poezji i opracowaniu scenariusza spektaklu w oparciu o inscenizację teatralną wierszy Zbigniewa Herberta z wplecioną poezją artystów z Miasta i Gminy Świątniki Górne, którzy od kilkunastu lat uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pana Ryszarda Rudzika ze Związku Literatów Polskich. Spektakle te upowszechniały twórczość jednego z największych poetów i eseistów powojennej Polski Zbigniewa Herberta.

Od strony muzycznej spektakle uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne, pod batutą mgr Roberta Kozłowskiego.

Premiera spektaklu odbyła się 15 sierpnia 2008 r. podczas Festynu Dni Gminy Świątniki Górne, na boisku sportowym w Rzeszotarach. We wrześniu spektakl obejrzeli w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” - uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Gimnazjum – Liceum w Świątnikach Górnych a 11 listopada 2008 r. spektakl został zaprezentowany mieszkańcom gminy w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnikach Górnych.
Projekt - Wydanie katalogu „Legendy, przepisy, zwyczaje czyli… gulasz świątnicki”

Realizacja – od lipca do września 2010 r.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie
Celem projektu było: zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, upowszechnienie kultury oraz integracja społeczno-kulturalna regionu.
W lipcu 2010 r. członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych pozyskali i wybrali materiały dotyczące obyczajów, legend, zwyczajów świątecznych i kulinarnych Gminy Świątniki Górne. W sierpniu zredagowano skompletowane materiały oraz wykonano skład i opracowanie graficzne katalogu. We września 2010 r. wydrukowano 2000 egzemplarzy katalogu dot. obyczajów, legend, zwyczajów świątecznych i kulinarnych Gminy Świątniki Górne oraz kolportowano podczas wszystkich imprez gminnych pośród członków stowarzyszenia, mieszkańców oraz zaproszonych gości.
Koordynator - Iwona Głuszyńska