dział: Pomniki

Pomnik Synom tej Ziemi

„Tym, którym Bóg Honor Ojczyzna były cenniejsze niż życie – Synom tej Ziemi”

Pomysł budowy pomnika dla upamiętnienia bohaterskich Świątniczan, którzy na przestrzeni dziejów walczyli i ginęli w wojnach, powstaniach, walkach „o wolność naszą i waszą”, umierali w obozach zagłady - powstał już podczas zebrania założycielskiego – członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. W zapisanej historii Świątnik Górnych osób takich jest bardzo wiele; walczyli i ginęli poczynając od Wojen Napoleońskich, Somosierry, poprzez powstania narodowe, aż po II Wojnę Światową – Monte Cassino, Katyń.

Okazja do realizacji budowy pomnika była tym większa, że mieliśmy Jubileuszowy Rok 2000 i zbliżała się 60 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Czasu było bardzo niewiele, mimo to już 11 listopada 2000 roku - Święto Niepodległości odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika: „WSZYSTKIM TYM KTÓRYM BÓG, HONOR, OJCZYZNA – BYŁY CENNIEJSZE NIŻ ŻYCIE - SYNOM TEJ ZIEMI”.

Pomnik zaprojektowany i zrealizowany został przez prof. Czesława Dźwigaja, uroczyście poświęcony przez Jego Eminencję Kardynała Franciszka Macharskiego w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, licznie przybyłych na odsłonięcie gości i mieszkańców.
Jeszcze ponad rok po odsłonięciu Pomnika - na pokrycie kosztów realizacji, (prawie 90 tys. zł) – Stowarzyszenie organizowało kwesty, pisało pisma do sponsorów o wsparcie. Datki składały osoby fizyczne, firmy, organizacje, na finalne rozliczenie kosztów budowy pozwoliła nam dotacja pozyskana od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy.

Pomnik wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego stał się miejscem szczególnej pamięci. Mieszkańcy składają kwiaty, palą znicze, podczas organizowanych obchodów ważnych rocznic i świąt państwowych - pomnik jest miejscem centralnym. Młodzież szkolna uczestniczy w żywych lekcjach historii, uczy się patriotyzmu i poszanowania osób, które wniosły wielki, pozytywny wkład w dzieje naszej małej społeczności.

Pomnik upamiętniający postać doktora Franciszka Bielowicza

W dniu 30 października 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Świątnikach Górnych odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego postać Doktora Franciszka Bielowicza. Patronat honorowy nad uroczystością objęli : Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
i Parafia św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych. Ceremonii odsłonięcia dokonała Pani Burmistrz Małgorzata Duży wraz z córkami Doktora: Panią dr Teresą Bielowicz i Panią Krystyną Bielowicz -Rusin. Pomnik poświęcony został przez proboszcza parafii Ks. Grzegorza Mrowca. Wśród najbliższej rodziny Doktora obecna była wnuczka Joanna z mężem i dziećmi oraz mąż Pani Krystyny Bielowicz Rusin - Pan Piotr. Uroczystość uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne pod dyrekcją Pana Roberta Kozłowskiego. Obecny był poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnikach Górnych, wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klasy mundurowej miejscowego Zespołu Szkół, a odznaczenia Doktora – Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – prezentowała druhna OSP.
Podczas uroczystości została odczytana krótka biografia Dokrora Franciszka Bielowicza. Słowa podziękowania do mieszkańców Miasta i Gminy wygłosił prawnuk Doktora – Pan Franciszek Hilgier.
Podczas uroczystości głos zabrała Pani Burmistrz Małgorzata Duży, która na zakończenie swojego wystąpienia przytoczyła sentencję widniejącą na pomniku:

„Za dobro, które czyniłeś każdego dnia,
Za Twoją mądrość, miłość i miłosierne serce”

Dziękujemy
Mieszkańcy Miasta i Gminy
Świątniki Górne
A.D. 1 XI 2022

Pomnik wdzięczności powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. Ta decyzja miała w zamyśle zjednoczenie mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne wokół wspólnego celu, w hołdzie dla Doktora, który przez prawie pół wieku leczył pacjentów z terenu daleko wykraczającego poza zasięg obecnego miasta i gminy. Był dostępny dla swoich pacjentów przez 24 godziny na dobę. Wszystkie święta i wakacje spędzał w Świątnikach Górnych, aby być jak najbliżej swoich ukochanych pacjentów. Kiedy stan zdrowia Doktora i trudne warunki panujące w wynajmowanym przez Niego domu uniemożliwiały mu samodzielne mieszkanie, wyjechał z ukochanych Świątnik i zamieszkał w Krakowie, u swojej córki Teresy. Świątniczanie korzystali z pomocy Doktora także w domu Jego córki. Każda taka wizyta była dla Niego dużą radością.
Doktor Franciszek Bielowicz zmarł 1 listopada 1989 roku i jest pochowany na cmentarzu wojskowym w Krakowie przy ul. Prandoty (kwatera XCII-4-3).
Mieszkańcy Świątnik – w uznaniu zasług Doktora – ufundowali tablicę pamiątkową, która znajduje się przy wejściu do ośrodka zdrowia. Główną ulicę nazwano Jego imieniem , a w przeddzień 33 rocznicy śmierci, która wypadła 1 listopada 2022 r., został odsłonięty „Pomnik wdzięczności”.
Projekt pomnika został wykonany przez Pana Andrzeja Malca, znanego z talentu plastycznego i rzeźbiarskiego mieszkańca Świątnik Górnych.
W czerwcu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pozwolenie na zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na budowę pomnika. Po otrzymaniu zgody rozpoczęła się zbiórka publiczna, która swym zasięgiem objęła Miasto i Gminę Świątniki Górne. Dzięki hojności mieszkańców biorących udział w zbiórce publicznej, a także dzięki indywidualnym sponsorom, którzy wpłacali pieniądze na konto Stowarzyszenia, udało się zebrać potrzebną kwotę. Równolegle ze zbiórką pieniędzy prowadzone były rozmowy z firmą kamieniarską wykonującą zlecenie.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim, których bezinteresowne zaangażowanie
pozwoliło na ukończenie zadania w planowanym czasie.
Na Facebooku Gminy Świątniki Górne można obejrzeć fotorelację z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika.

Zdjęcie pomnika Doktora Franciszka Bielowicza - przed odsłonięciem.
Pani Burmistrz Małgorzata Duży wraz z córkami Doktora odsłaniają pomnik.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Mrowiec dokonuje poświęcenia pomnika.