dział: Pomniki

Pomnik Synom tej Ziemi

„Tym, którym Bóg Honor Ojczyzna były cenniejsze niż życie – Synom tej Ziemi”

Pomysł budowy pomnika dla upamiętnienia bohaterskich Świątniczan, którzy na przestrzeni dziejów walczyli i ginęli w wojnach, powstaniach, walkach „o wolność naszą i waszą”, umierali w obozach zagłady - powstał już podczas zebrania założycielskiego – członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. W zapisanej historii Świątnik Górnych osób takich jest bardzo wiele; walczyli i ginęli poczynając od Wojen Napoleońskich, Somosierry, poprzez powstania narodowe, aż po II Wojnę Światową – Monte Cassino, Katyń.

Okazja do realizacji budowy pomnika była tym większa, że mieliśmy Jubileuszowy Rok 2000 i zbliżała się 60 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Czasu było bardzo niewiele, mimo to już 11 listopada 2000 roku - Święto Niepodległości odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika: „WSZYSTKIM TYM KTÓRYM BÓG, HONOR, OJCZYZNA – BYŁY CENNIEJSZE NIŻ ŻYCIE - SYNOM TEJ ZIEMI”.

Pomnik zaprojektowany i zrealizowany został przez prof. Czesława Dźwigaja, uroczyście poświęcony przez Jego Eminencję Kardynała Franciszka Macharskiego w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, licznie przybyłych na odsłonięcie gości i mieszkańców.
Jeszcze ponad rok po odsłonięciu Pomnika - na pokrycie kosztów realizacji, (prawie 90 tys. zł) – Stowarzyszenie organizowało kwesty, pisało pisma do sponsorów o wsparcie. Datki składały osoby fizyczne, firmy, organizacje, na finalne rozliczenie kosztów budowy pozwoliła nam dotacja pozyskana od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy.

Pomnik wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego stał się miejscem szczególnej pamięci. Mieszkańcy składają kwiaty, palą znicze, podczas organizowanych obchodów ważnych rocznic i świąt państwowych - pomnik jest miejscem centralnym. Młodzież szkolna uczestniczy w żywych lekcjach historii, uczy się patriotyzmu i poszanowania osób, które wniosły wielki, pozytywny wkład w dzieje naszej małej społeczności.

Pomnik upamiętniający postać doktora Franciszka Bielowicza

W dniu 30 października 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Świątnikach Górnych odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego postać Doktora Franciszka Bielowicza. Patronat honorowy nad uroczystością objęli : Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
i Parafia św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych. Ceremonii odsłonięcia dokonała Pani Burmistrz Małgorzata Duży wraz z córkami Doktora: Panią dr Teresą Bielowicz i Panią Krystyną Bielowicz -Rusin. Pomnik poświęcony został przez proboszcza parafii Ks. Grzegorza Mrowca. Wśród najbliższej rodziny Doktora obecna była wnuczka Joanna z mężem i dziećmi oraz mąż Pani Krystyny Bielowicz Rusin - Pan Piotr. Uroczystość uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne pod dyrekcją Pana Roberta Kozłowskiego. Obecny był poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnikach Górnych, wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klasy mundurowej miejscowego Zespołu Szkół, a odznaczenia Doktora – Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – prezentowała druhna OSP.
Podczas uroczystości została odczytana krótka biografia Dokrora Franciszka Bielowicza. Słowa podziękowania do mieszkańców Miasta i Gminy wygłosił prawnuk Doktora – Pan Franciszek Hilgier.
Podczas uroczystości głos zabrała Pani Burmistrz Małgorzata Duży, która na zakończenie swojego wystąpienia przytoczyła sentencję widniejącą na pomniku:

„Za dobro, które czyniłeś każdego dnia,
Za Twoją mądrość, miłość i miłosierne serce”

Dziękujemy
Mieszkańcy Miasta i Gminy
Świątniki Górne
A.D. 1 XI 2022

Pomnik wdzięczności powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. Ta decyzja miała w zamyśle zjednoczenie mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne wokół wspólnego celu, w hołdzie dla Doktora, który przez prawie pół wieku leczył pacjentów z terenu daleko wykraczającego poza zasięg obecnego miasta i gminy. Był dostępny dla swoich pacjentów przez 24 godziny na dobę. Wszystkie święta i wakacje spędzał w Świątnikach Górnych, aby być jak najbliżej swoich ukochanych pacjentów. Kiedy stan zdrowia Doktora i trudne warunki panujące w wynajmowanym przez Niego domu uniemożliwiały mu samodzielne mieszkanie, wyjechał z ukochanych Świątnik i zamieszkał w Krakowie, u swojej córki Teresy. Świątniczanie korzystali z pomocy Doktora także w domu Jego córki. Każda taka wizyta była dla Niego dużą radością.
Doktor Franciszek Bielowicz zmarł 1 listopada 1989 roku i jest pochowany na cmentarzu wojskowym w Krakowie przy ul. Prandoty (kwatera XCII-4-3).
Mieszkańcy Świątnik – w uznaniu zasług Doktora – ufundowali tablicę pamiątkową, która znajduje się przy wejściu do ośrodka zdrowia. Główną ulicę nazwano Jego imieniem , a w przeddzień 33 rocznicy śmierci, która wypadła 1 listopada 2022 r., został odsłonięty „Pomnik wdzięczności”.
Projekt pomnika został wykonany przez Pana Andrzeja Malca, znanego z talentu plastycznego i rzeźbiarskiego mieszkańca Świątnik Górnych.
W czerwcu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pozwolenie na zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na budowę pomnika. Po otrzymaniu zgody rozpoczęła się zbiórka publiczna, która swym zasięgiem objęła Miasto i Gminę Świątniki Górne. Dzięki hojności mieszkańców biorących udział w zbiórce publicznej, a także dzięki indywidualnym sponsorom, którzy wpłacali pieniądze na konto Stowarzyszenia, udało się zebrać potrzebną kwotę. Równolegle ze zbiórką pieniędzy prowadzone były rozmowy z firmą kamieniarską wykonującą zlecenie.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim, których bezinteresowne zaangażowanie
pozwoliło na ukończenie zadania w planowanym czasie.
Na Facebooku Gminy Świątniki Górne można obejrzeć fotorelację z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika.

Zdjęcie pomnika Doktora Franciszka Bielowicza - przed odsłonięciem.
Pani Burmistrz Małgorzata Duży wraz z córkami Doktora odsłaniają pomnik.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Mrowiec dokonuje poświęcenia pomnika.Przemówienie pana Franciszka Hilgiera - prawnuka Doktora Franciszka Bielowicza

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Świątniki Górne,

z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość, że postanowiliście Państwo uhonorować naszego Ojca i Dziadka, Doktora Franciszka Bielowicza, pomnikiem wdzięczności, w uznaniu jego zasług. Szanujemy tę decyzję, zwłaszcza, że od wyjazdu naszego Ojca i Dziadka ze Świątnik minęło prawie 40 lat. Inicjatorzy tego pomysłu są więc kolejnym pokoleniem Jego pacjentów. Bardzo ważne jest dla nas to, że pozostał w Waszej pamięci jako wyjątkowy Człowiek i Lekarz, o cechach charakteru rzadko spotykanych w dzisiejszych czasach.

Pacjenci, doceniając Jego troskę i wiedzę, dwukrotnie zorganizowali naszemu Ojcu i Dziadkowi piękne uroczystości jubileuszowe w 1969 i 1978 roku. W międzyczasie, starali się również o przyznanie Mu odznaczenia za pracę zawodową. Przez prawie 10 lat otrzymywali odmowę od ówczesnych władz, których powodem było to, że chodził do kościoła i przyjaźnił się z Księdzem Proboszczem Edmundem Brzostkiem. W końcu jednak otrzymał Złoty Krzyż Zasługi a następnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który wręczono Mu na Wawelu w 1978 roku.

W ten sposób Społeczność Świątnik dziękowała naszemu Ojcu i Dziadkowi za opiekę lekarską, pełnioną w dzień i w nocy, w niedziele i święta, a także podczas urlopów, na które zresztą nigdy nie wyjeżdżał, poniewać nie chciał pozostawiać Pacjentów bez opieki.

W grudniu 1983 roku, doszliśmy do wniosku, że z uwagi na wiek i trudne warunki mieszkaniowe, nasz Ojciec i Dziadek nie mógł dłużej pozostać w Świątnikach.

W przeddzień wyjazdu, delagacja Mieszkańców pięknie pożegnała Go w domu, a następnego dnia, w ostatnią niedzielę pobytu, Świątniczanie licznie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Jego intencji.

Ponieważ nasz Ojciec i Dziadek bardzo kochał swoją pracę i swoich Pacjentów, ogromnie tęsknił za nimi przez cały sześcioletni okres mieszkania w Krakowie. Zawsze więc wielką radość sprawiali Mu Świątniczanie, odwiedzający Go jako Goście i Pacjenci.

Nasz Ojciec i Dziadek zmarł pierwszego listopada 1989 roku. Mieszkańcy Świątnik, wraz z Orkiestrą Straży Pożarnej, tłumnie pożegnali Go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pacjenci zawsze mówili o Nim: „to jest nasz Doktor” i pamięć tę przekazywali swoim dzieciom. Ulica Franciszka Bielowicza, pamiątkowa tablica na budynku Ośrodka Zdrowia oraz pomnik na tutejszym Cmentarzu, są trwałymi dowodami tego, że pamięć o naszym Ojcu i Dzadku, a Waszym Doktorze, jest już na zawsze związana ze Świątnikami Górnymi. Prawdopodobnie nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie pamięć o skromnym Lekarzu ciągle trwa, mimo upływu tylu lat. Pierwszego listopada, jest przecież 33 rocznica Jego śmierci.

Za tę niezwykłą pamięć chcemy ogromnie podziękować Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Świątniki Górne.
Serdeczne podziękowania składamy Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Mrowcowi za udział w dzisiejszej uroczystości, poświęcenie pomnika i okazywaną życzliwość.
Bardzo dziękujemy Władzom Miasta i Gminy Świątniki Górne: Pani Burmistrz - Małgorzacie Duży, Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Świątniki Górne – Panu Jerzemu Ujmie, Radnej Rady Miejskiej – Pani Zofii Jutrzni-Kępińskiej, oraz Przewodniczącej Rady Osiedla Świątniki Górne – Pani Krystynie Kotarbie.

Szczególne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik z Panią Prezes – Aleksandrą Nocuń, poprzednią Panią Prezes – Zofią Popczyńską-Konon, Skarbnikiem Stanisławem Marszalikiem i Wszystkimi Pracownikami Stowarzyszenia.

Nie do przecenienia jest ogrom wielomiesięcznej pracy wykonanej przez Panią Prezes - Aleksandrę Nocuń przy realizacji pomnika i przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

Bardzo serdecznie dziękujemy również Panu Andrzejowi Malcowi, którego talent artystyczny pozwolił na stworzenie tak pięknego projektu pomnika.

Za pamięć o naszym Ojcu i Dziadku, jeszcze raz Wszystkim Państwu dziękujemy.

Córki – Krystyna i Teresa, Zięć Piotr, Wnuczka Joanna z Mężem Piotrem, oraz Prawnuki – Nora, Nina i Franciszek.