dział: Pomnik

Pomnik Synom tej Ziemi

„Tym, którym Bóg Honor Ojczyzna były cenniejsze niż życie – Synom tej Ziemi”

Pomysł budowy pomnika dla upamiętnienia bohaterskich Świątniczan, którzy na przestrzeni dziejów walczyli i ginęli w wojnach, powstaniach, walkach „o wolność naszą i waszą”, umierali w obozach zagłady - powstał już podczas zebrania założycielskiego – członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. W zapisanej historii Świątnik Górnych osób takich jest bardzo wiele; walczyli i ginęli poczynając od Wojen Napoleońskich, Somosierry, poprzez powstania narodowe, aż po II Wojnę Światową – Monte Cassino, Katyń.

Okazja do realizacji budowy pomnika była tym większa, że mieliśmy Jubileuszowy Rok 2000 i zbliżała się 60 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Czasu było bardzo niewiele, mimo to już 11 listopada 2000 roku - Święto Niepodległości odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika: „WSZYSTKIM TYM KTÓRYM BÓG, HONOR, OJCZYZNA – BYŁY CENNIEJSZE NIŻ ŻYCIE - SYNOM TEJ ZIEMI”.

Pomnik zaprojektowany i zrealizowany został przez prof. Czesława Dźwigaja, uroczyście poświęcony przez Jego Eminencję Kardynała Franciszka Macharskiego w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, licznie przybyłych na odsłonięcie gości i mieszkańców.
Jeszcze ponad rok po odsłonięciu Pomnika - na pokrycie kosztów realizacji, (prawie 90 tys. zł) – Stowarzyszenie organizowało kwesty, pisało pisma do sponsorów o wsparcie. Datki składały osoby fizyczne, firmy, organizacje, na finalne rozliczenie kosztów budowy pozwoliła nam dotacja pozyskana od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy.

Pomnik wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego stał się miejscem szczególnej pamięci. Mieszkańcy składają kwiaty, palą znicze, podczas organizowanych obchodów ważnych rocznic i świąt państwowych - pomnik jest miejscem centralnym. Młodzież szkolna uczestniczy w żywych lekcjach historii, uczy się patriotyzmu i poszanowania osób, które wniosły wielki, pozytywny wkład w dzieje naszej małej społeczności.